CONSTANTIN BRÂNCUȘI

- opera foarte succint-

 

    

Brâncuși – ulei în colecție particulară

 

Opera lui Brâncuși. Catalogul științific al operei lui Brâncuși, întocmit de Ionel Jianu în 1963, cuprinde 206 sculpturi și 103 picturi, guașe, acuarele și desene. Sculpturile sale cele mai importante sunt: Rugăciunea (1907), pentru mormântul lui Petre Stănescu, ciclul Sărutul, începând din 1907 până în 1940 și cuprinzând cea. 25 variante, dintre care Monumentul Funerar al Taniei Rasevskaia de la Cimitirul Montparnasse din Paris și Poarta Sărutului de la Târgu Jiu sunt cele mai însemnate.

 

                      

 

Ciclul Muzei adormite (1908-1926), cu 19 variante; ciclul Măiastră (1910-1915) cu 8 variante; ciclul Domnișoara Pogany (1913-1916) cu 21 variante

 

                          

Ciclul Noul născut (1915-1920), cu 9 Variante; Principesa X (1916)

 

Coloana fără de sfârșit (1918-1928) cu 7 variante; ciclul Păsări în văzduh (1919-1940) cu 21 de variante; ciclul începutul lumii (1920-1925) cu 5 variante;

 

           

Leda (1920)                                  Torsul unei tinere (1922) în onix, cu 3 variante

 

Adam și Eva (1921); Torsul unui tânăr-(1922-1924), cu 4 variante;

 

            

Foca (1936)                                                       Mari cocoși

 

Broasca și Broasca zburătoare (1940-1943); Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu (1937-1938), alcătuit din Masa tăcerii, Poarta sărutului și Coloana recunoștinței fără de sfârșit.

 

 

Liberalii au văzut în coloană nu recunoștința lui Brâncuși față de eroii neamului ci recunoștința față de primul ministru liberal de atunci, Gheorghe Tătărăscu, care a avut un rol extrem de important în realizarea ansamblului și a configurației străzilor pe axul principal. Liberalii au spus că lui Tătărăscu i-ar fi dedicat Brâncuși coloana și au numărat și piesele ei, constatând că au exact același număr câte litere are numele lui Gheorghe Tătărăscu.

 A se vedea „Scrisoarea”

 

Grup ridicat în cinstea soldaților gorjeni căzuți în primul război mondial, acest ansamblu este considerat cel mai izbutit monument memorial din lume dedicat eroilor din războiul din 1914-1918. El întrunește toate însușirile și inovațiile artei sale. Constantin Brâncuși a fost un deschizător de drumuri în evoluția sculpturii contemporane. El a eliberat sculptura de preponderența imitației mecanice a naturii; a refuzat reprezentarea figurativă a realității, a preconizat exprimarea esenței lucrurilor, a vitalității și a purității formei, a creat unitatea dintre sensibil și spiritual, în opera sa, Brâncuși a oglindit felul de a gândi lumea al țăranului român. Prin obârșia lui țărănească, și-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradițiile, miturile și funcția magică a artei populare românești. De fapt, el a relevat lumii occidentale dimensiunea sacră a realității. In privința limbajului plastic, inovațiile sale au fost tot atât de importante. "Opera lui Brâncuși a exercitat o mare influență asupra activității artistice actuale, scria în 1947 sculptorul american William Zorach, nu numai asupra sculpturii, dar și asupra arhitecturii și desenului industrial. Forma aerodinamică a automobilelor, inovațiile în desenul mobilelor, siluetele avântate ale noilor catedrale, curbele și parabolele construcțiilor moderne, realizările îndrăznețe ale arhitecturii contemporane sunt expresia conștiinței formei pure pe care Brâncuși a dat-o epocii noastre". Forma dinamică pe care încă din 1919 Brâncuși a dat-o Păsării în văzduh, pentru a sugera zborul, a fost preluată 40 de ani mai târziu de rachetele care lansează sateliții și navele cosmice. Funcția creatoare a luminii, valorificată prin șlefuirea și polizarea suprafețelor, calitatea tactilă a planurilor, actualizarea sculpturii în lemn, care fusese delăsată timp de veacuri, după perioada ei de strălucire din arta gotică, semnificația profundă a ovoidului, ca formă primordială a sculpturii organice, toate acestea au reprezentat contribuția lui Brâncuși la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană. De aceea, influența exercitată de sculptura lui Brâncuși s-a răspândit în lumea întreagă, nu numai în arta occidentală, ci și în cea japoneză, manifestându-se, deci, pe plan mondial.

 

 

ARP - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU PATRIMONIU

 

Prima pagină

Scrisoarea

Viața pe scurt

Cronologie

Opera pe scurt

Calea Eroilor

Câteva opere

Pe tema Brâncuși

Ansamblul Monumental

Bibliografie

 

Sunteți pe o pagină de aici:

www.tismana.ro/semanatorul/brancusi/index.htm