CONSTANTIN BRÂNCUȘI

- bibliografie -

 

 

Bibliografie selectivă, cărți și monografii:

Paleolog, V.G.: C. Brâncuși, Ed. Ramuri, Craiova, 1938, 32 pg. 5 reprod.

Paleolog, V.G.: A doua carte despre Brâncuși, Ed\ Ramuri, Craiova, 1944, 40 pg., 8 reprod.

Paleolog, V.G.: Brâncuși- La forme anonyme - La forme en soi - Le contenu plastique de l'Idee, Ed. Forum, Bucharest, 1947, 48 pg. 25 reprod.

Zervos, Christian: Brâncuși, Ed. Chasier d'Art, Paris, 1957 (cu un Omagiu lui Brâncuși, semnat de 25 artiști și critici de artă).

Lewis, David: Brâncuși, Ed. Alee Tiranti, Londra, 1957, 116 pg. 65 reprod.

Giedion-Welcker, Carola: C. Brâncuși, Ed. du Griffon, Neuchatel, 240 pg., 157 reprod., versiunea germană, franceză, engleză.

Uscătescu, George: C. Brâncuși, Ed. Ateneo, Madrid, 1959, Pound, Ezra: Brâncuși, All-Insegna del Pesce d'Oro, Vanni Scheiwiller, Milan, 1957.

Jianou Jonel: C Brâncuși, Ed. Artes, Paris, Ed. Tudor Publishing House, New York, Ed. Adam Books, Londra, 1963, 224 pg. 109 reprod. cu primul catalog științific al operei lui Brâncuși, versiunea franceză, engleză.

De Micheli, Mărio: Brâncuși, Fratelli, Milan, 1966, 4 pg. 20 reprod.

Paleolog, V. G.; Tinerețea lui Brâncuși, Ed. Tineretului, București, 1967, 230 pg., 60 reprod.

Pandrea, Petre: Brâncuși, Amintiri, exegeze, Ed. Meridiane, 1967, 260 pg., 17 reprod.

Hăulică, Dan: Brâncuși, l'Anonymat du genie, Ed. Meridiane, București, 1967, 27 pg., 60 reprod.

Comarnescu, Petru, Eliade, Mircea, Jianou, Ionel: Temoignages sur Brâncuși, Ed. Artes, Paris, 1967, 64 pg., 13 reprod.

Geist, S: Brâncuși, The Study of the Sculpture, Grossmann Publishers, New York, 1968.

Vainer, Nelson: Brâncuși e outros mesters de escultura romena, Rio de Janeiro, Brazilia, 1968.

Spear, Athena Tacha: Brâncuși's Birds, University Press, New York, 1959.

Oprea, Petre: Brâncuși, 1970.

Comarnescu, Petru: Brâncuși împotriva Statelor Unite, Testimonia, Ed. Dacia, Cluj 1971, 152 pg., 9 reprod.

Mocioi, Ion: Brâncuși, Ansamblul monumental de la Tg. Jiu (documentar), Ed. Comitetul pentru Cultură și Artă al județului Gorj, 1971.

Comarnescu, Petru: Brâncuși - mit și metaforă în sculptura contemporană, Ed. Meridiane, București, 294 pag., 69 reprod.

Brezianu, Barbu: Opera lui C. Brâncuși în România, Ed. Academiei, București, 1974, 316 pg., 295 reprod.

Comarnescu Petru, Eliade Mircea, Jianou Ionel, Noica C.: Brâncusi, Introduction-Temoignages, Ed. Artes, Paris, 1982, 160pg. 33 reprod.

Jianou, Ionel: Brâncusi, Ed. Arted Paris, 1982, 320 pg. 105 reprod.; Jianou, Ionel: Brâncusi, Viața și opera, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, 236 pg., 110 reprod.

Albume: Brâncusi, text de Geo Bogza, fotografii de N. Săndulescu, Ed. Meridiane, București, 1965.

 

 

 

ARP - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU PATRIMONIU

 

Prima pagină

Scrisoarea

Viața pe scurt

Cronologie

Opera pe scurt

Calea Eroilor

Câteva opere

Pe tema Brâncuși

Ansamblul Monumental

Bibliografie

 

Sunteți pe o pagină de aici:

http://www.tismana.ro/semanatorul/brancusi/index.htm