CUM SE AJUNGE LA MĂNĂSTIREA TISMANA

Pagini prelucrate după broșura aflată în vânzare la mănăstire

 

 

La Mănăstirea Tismana se poate ajunge pe mai multe drumuri: ori dinspre Dunăre, din Drobeta Turnu-Severin prin Poarta Motrului, pe DN 67 până la Apa Neagră și 67D până la Tismana; ori dinpre Craiova: pe Valea Motrului pană la Motru pe DN 67A și 67 până la Târgu-Jiu pe DN 66 și apoi pe 67 D până la Tismana, cca 40 km.

            Venind spre Tismana, pe oricare din aceste drumuri se poate vizita o serie întreagă de valori spirituale din această zonă a țarii. Pe traseul Drobeta Turnu-Severin – Motru - Apa Neagră - Tismana se pot admira câteva localități mehedințene de o rară frumusețe: Halânga, Malovăț, Cocorova, Ciovarnășani, Broșteni, Motru, Glogova, Negoești, Apa Neagră.

            De aici, abătându-ne puțin din drum, putem ajunge prin Baia de Aramă la Ponoare, sat în vecinătatea căruia se afla monumente ale naturi de mare importanță turistică: Podul lui Dumnezeu, Peștera Ponoarelor, Cheile Bulba, Peștera Bulba și rezervația naturală de liliac sălbatic (syringa vulgaris). Tot din Apa Neagră se poate ajunge la Padeș, unde este monumentul lui Tudor Vladimirescu și al Proclamației, la Cheile Sohodolului, Peșterile Sohodolului, Muierii și Topliței.

            In drum spre Tismana întâlnim localitățile Celei și Izvarna, zonă de carst calcaros cu puternice izbucuri, cu izvoare vaucluziene. De la Târgu Jiu îndreptându-ne spre Tismana putem poposi în localitatea Bârsești, în apropierea căreia, înspre nord, la 15 km și respectiv 18 km se află satele Vălari și Vaidei, cu valori etnice deosebite și frumuseți peisagistice aparte: Cascada Vai de ei și Chelile Șușitei.

            Localitatea Arcani (vechea Arquina) este socotită ,,satul celor o mie de pive de bătut dimia" menționată în acte străvechi de Sigismund al Ungariei și Iancu de Hunedoara; azi este un centru folcloric cu un inedit muzeu etnografic.

            Runcu - alt centru etnografic distinct, loc de nedeie tradițională, zona de castani comestibili (castanea sativa) este și poarta spre Cheile Runcului și Sohodolului. Peștișani, altă localitate, de unde se formează în stânga drumul spre Hobița -care a zămislit geniul Brâncuși, maestrul sculpturii moderne, autorul Caii Eroilor din Tirgu Jiu (Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului), iar în dreapta localitatea Boroșteni, unde se găsește o stațiune arheologică având așezări omenești din paleoliticul mijlociu și neolitic.

Mănăstirea Tismana este cel mai vechi așezământ monahal din țara Românească, având un rol primordial în menținerea credinței ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani.

            Ea reprezintă un monument de reculegere și închinăciune, de cinstire a credinței noastre strămoșești, un edificiu de prea frumoasă artă străveche dar și de apărare al Olteniei, de înalt patriotism.

 

 

Prima pagină

CAI DE ACCES  INSEMNARI   VECHIME   CUVIOSUL NICODIM   PICTURA  ALTE INFO  TISUL  CASTANUL

secretariat :  mail

© Mănăstirea Tismana – 2005