Site-urile cu tema „Staţiuni turistice” deja includ Tismana pe hărţilor lor!

Mai rămâne să devenim oficial staţiune turistică climaterică prin votul dat candidatului independent

Tomoniu Nicolae, la alegerile locale din 10 iunie 2012

 

Proiect susţinut de Nicolae N. Tomoniu – Candidat independent la alegerile locale din 10 iunie 2012, pentru funcţia de consilier în Consiliul Local Tismana

 

 

 

 

DACĂ SUSŢINEŢI PROIECTUL !

SPRE BINELE TISMANEI !

 

Descărcaţi, imprimaţi şi distribuiţi

„Fluturaş informativ privind candidatura”

4 – pagini, format ˝ din foaia  A4

 

Fluturaş mare – varianta web

Convenţii ale d-lui Tomoniu cu candidaţii la funcţia de primar

 

- dacă va fi ales consilier local, d-l Tomoniu se angajează ca pe baza documentelor puse la dispoziţie să întocmească monografia turistică a Tismanei;

- amândouă părţile se vor angaja ca să constituie perimetre de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali care au determinat declararea oraşului ca staţiune climaterică;

- amândouă părţile se vor angaja ca să fie susţinute prioritar proiectele vizând: modernizarea drumurilor rutiere şi marcarea cu semne de circulaţie; transportul în comun între staţiunea turistică şi gara sau autogara Târgu-Jiu; unui asistent medical permanent şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale la nivel naţional; puncte de prim ajutor, pe lângă centrul de permanenţă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale, nivel local; punct farmaceutic; amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă; apă curentă, canalizare, energie electrică;

- viitorul primar se angajează să deschidă un serviciu local de salvare montan ca filială a salvamont Târgu-Jiu; să iniţieze amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă, terenuri de joacă pentru copii); să dispună semnalarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare;

- d-l Tomoniu se angajează să iniţieze conceptual acţiunile privind promovarea staţiunii pe suport electronic, web site-uri, alte materiale de promovare a staţiunii, precum pliante, ghiduri, hărţi şi articole în ziare şi reviste;

- viitorul primar se angajează ca pentru această promovare, să susţină proiectele Asociaţiei Dorna Tismana în realizarea materială a acestor elemente de brand turistic.

Numele candid. in Cons. Loc. d-l Tomoniu trebuie amintit în campania primarului şi reciproc!

 

 

SCHIMBAREA STATUTULUI ORAŞULUI TISMANA ÎN STAŢIUNE CLIMATERICĂ

Această opţiune este necesară şi este posibilă pentru că Statutul oraşului Tismana, întocmit de prof. N. Tomoniu, în anul 2004, preciza că Tismana interbelică a fost „staţiune climaterică” şi el a fost obţinut prin grija vechii societăţii „Dorna Tismana”.

Acum Tismana stagnând, statutul trebuie recâştigat!

Spre binele localităţii noastre, pentru acces la fondurile europene, a venit timpul împlinirii acestui nou statut, chiar în acest an, prin întocmirea „Fişei staţiunii climaterice Tismana, propusă pentru atestare”, de către d-l  N. Tomoniu, alegându-l consilier pe lista candidaţilor independenţi!

Un candidat independent înseamnă şi colaborarea cu toate partidele politice

Avantajele atestării ca staţiune turistică climaterică de către MDT – Ministerul Dezvoltării şi Turismului:

Includerea în catalogul anual al staţiunilor turistice,  prezentarea pe site-ul oficial www.mdrt.ro, includerea în toate materialele de promovare editate de MDT, includerea în harta staţiunilor turistice editat de MDT.

Organizarea de către MDT de cursuri de formare profesională în domeniul turismului pentru personalul din cadrul structurilor de primire turistice din staţiuni turistice,

Finanţarea programelor de acreditare a sistemului de management a calităţii pentru administrarea staţiunii turistice, finanţarea serviciilor de elaborare a planurilor de dezvoltare a staţiunilor turistice, finanţarea serviciilor în vederea elaborării planurilor de dezvoltare.

Se acordă prioritate în cadrul programelor speciale de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri europene pentru staţiunile turistice de interes naţional.

Candidaţii la primar Budică Nicu, Buzianu Costel, Chiricescu Vişinel, Slivilescu Marian, sprijină această iniţiativă!

Despre staţiunea turistică

 

In tara noastră, specialiştii au adoptat următoarea definiţie: "Staţiunea turistică este o localitate in care turismul reprezintă ramura preponderentă ca volum de activitate economică şi grad de concentrare a populaţiei active si dispunând de potenţial turistic, staţiunea turistica determină un aflux de populaţie nerezidenţială, ca beneficiară a produselor şi serviciilor pe care le oferă."  

O alta definiţie este data prin H.G. nr 77/1966 pentru aprobarea Normelor prin atestarea staţiunilor turistice, in virtutea căreia se atestă ca staţiune turistica  "localitatea cu funcţii turistice specifice dotată cu resurse turistice ( naturale si antropice ), din şi cu structuri necesare valorificării si practicării turismului "

Se poate spune astfel, ca şi în ţara noastră staţiunea turistică face obiectul unei atestări oficiale in scopul creării cadrului propice pentru valorificarea, protejarea şi conservarea atracţiilor turistice naturale şi antropice, dar si satisfacerea la un nivel optim, a necesitaţilor de odihnă şi recreere ale populaţiei.

Staţiune turistică climaterică:

 

CLIMATÉRIC, -Ă, climaterici, -ce, adj. Care aparține climei, privitor la climă; cu climă potrivită pentru odihnă sau pentru tratarea unor boli; climatic. Condiții climaterice. Stațiune climaterică. - Din fr. climatérique.

Sursa : DEX '98

TISMANA – are un climat mediteranean, cu floră şi faună dezvoltată, cu păduri de foiase şi conifere, care asigură un aer ozonat şi nepoluat, în consecinţă un loc potrivit pentru odihnă, pentru tratarea unor boli neurologice din cauza inexistenţei zgomotului industrial, pentru tratarea unor boli respiratorii datorită alimentării permanente cu aer curat, de către pădurile din jur.

Tipologia staţiunilor turistice

In funcţie de caracteristicile specifice fiecărei staţiuni, în activitatea practică, sunt identificate mai multe tipuri de staţiuni turistice ca de exemplu:

        Staţiuni balneare

        Staţiuni climaterice

        Staţiuni termale

        Staţiuni de sporturi de iarna, etc

In funcţie de îndeplinirea criteriilor prevăzute in Normele de atestare a staţiunilor turistice, staţiunilor turistice mai pot fi atestate ca:

        Staţiuni de interes naţional

        Staţiuni de interes local

De asemenea, in funcţie de elementele de diferenţiere date de natura resurselor turistice şi natura activităţilor ce se pot desfăşura, se cunosc:

        Staţiuni climatice

        Staţiuni climaterice

O altă clasificare care este adeseori abordată în literatura de specialitate, dar şi in activitatea de turism, se referă la delimitarea următoarelor categorii:

        Staţiune de litoral - localitate sau o parte a unei localităţi amplasate pe litoralul Marii Negre.

        Staţiune balneară - localităţi sau parte a unei localităţi care dispune din belşug de factori naturali de cura ( ape minerale, nămoluri, etc. ).

        Staţiunea montană - localitate sau parte a unei localităţi care dispune de ambianţa montană pitorească şi nepoluată,  cu factori naturali de mediu, structuri  turistice şi dotări specifice realizării produsului turistic montan.

Criteriile de clasificare a staţiunilor turistice pot fi insă multiple, astfel se pot clasifica : după funcţia turistica, după aşezarea geografică, după dimensiunile localităţii. Fiecare dintre aceste criterii contribuind la fundamentarea ştiinţifică a sistemului privind modul de echipare şi dezvoltare a staţiunilor turistice, direcţionarea investiţiilor de la nivelul administraţiei centrale, etc.

Baza activităţii unei staţiuni turistice o constituie serviciile de cazare, de alimentaţie de agrement şi de transport, acestea aflându-se într-o strânsă legătură cu celelalte funcţiuni economice, sociale, politice şi culturale ale localităţii. Calitatea acestora, modul in care corespund cererii turistice condiţionează si fluxurile turistice sub aspectul mărimii si structurii lor.

.

 

Fluturaş mare – varianta TIPARITĂ (Diferă)

Dacă votaţi la alegerile din 10 iunie pentru candidatul independent Tomoniu Nicolae

 

VOTAŢI PENTRU DEVENIREA ORAŞULUI TISMANA ÎN STAŢIUNE CLIMATERICĂ!

Eu ştiu cum se fac documentele principale!

Şi în plus:

  1. NU DEPIND DE NICIUN PARTID, NU VOI PRIMI TELEFON DE LA JUDEŢ CUM SĂ VOTEZ ÎN CONSILIUL LOCAL, MĂ VOI CONSULTA DIRECT CU DVS. ŞI CU CEI CARE M-AU VOTAT;
  2. Aveţi la votare încă două buletine ca să alegeţi, un primar şi un partid
  3. INDIFERENT  CINE VA FI PRIMAR va susţine proiectul meu pentru că unele dări pe care le plătiţi acum, dacă vom deveni staţiune, prin proiecte de dezvoltare, vor fi preluate de către Ministerul Dezvoltării şi Turismului. Să taxăm pentru gunoaiele de pe văi, pe cei care le fac, turiştii, nu cetăţenii Tismanei!

Citiţi http://www.tismana.ro/statiune/index.htm şi http://tismanastatiune.blogspot.com/ 

Acolo găsiţi şi listele cu cine candidează la Tismana. Votaţi-mă ca să aveţi mereu informaţia care vă trebuie!

 

SCHIMBAREA STATUTULUI ORAŞULUI TISMANA ÎN STAŢIUNE CLIMATERICĂ

Această opţiune este necesară şi este posibilă pentru că Statutul oraşului Tismana, întocmit de prof. N. Tomoniu, în anul 2004, preciza că Tismana interbelică a fost „staţiune climaterică” şi el a fost obţinut prin grija vechii societăţii „Dorna Tismana”.

Acum Tismana stagnând, statutul trebuie recâştigat!

Spre binele localităţii noastre, pentru acces la fondurile europene, a venit timpul împlinirii acestui nou statut, chiar în acest an, prin întocmirea „Fişei şi monografiei staţiunii climaterice Tismana, propusă pentru atestare”, de către d-l  N. Tomoniu, alegându-l consilier pe lista candidaţilor independenţi!

Un candidat independent înseamnă şi colaborarea cu toate partidele politice

Mă găsiţi pe buletinul CL – Consilieri Locali, pe la sfârşitul acestui buletin, după listele partidelor. Pune ştampila de vot pe Tomoniu Nicolae. Alegeţi pe buletinul P primarul, apoi pe buletinul CJ partidul pe care doriţi.

Avantajele atestării ca staţiune turistică climaterică de către MDT – Ministerul Dezvoltării şi Turismului:

Organizarea de către MDT de cursuri de formare profesională în domeniul turismului pentru personalul din cadrul structurilor de primire turistice din staţiuni turistice,

Finanţarea programelor de acreditare a sistemului de management a calităţii pentru administrarea staţiunii turistice, finanţarea serviciilor de elaborare a planurilor de dezvoltare a staţiunilor turistice, finanţarea serviciilor în vederea elaborării planurilor de dezvoltare.

Se acordă prioritate în cadrul programelor speciale de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri europene pentru staţiunile turistice de interes naţional.

Candidaţii la primar Budică Nicu, Buzianu Costel, Chiricescu Vişinel, Slivilescu Marian, sprijină această iniţiativă!

 

Verso la fel

Verso la fel

 

Descărcaţi, imprimaţi şi distribuiţi

Pentru candidatul Nicu N. Tomoniu:

A.

Fluturaş format mare prima pagină

Fluturaş format mare verso pagină

 

------------------------

Fluturaş mic

Ce trebuie să faceţi

La 10 iunie 2012 veţi primi la vot trei buletine marcate cu literă mare într-un cerc: P, CJ şi CL.

Răsfoiţi buletinul CL – Consilieri Locali de la sfârşit spre interior, pentru că numele consilierilor locali independenţi vor fi trecute după cele ale partidelor a căror ordine se afişează prin tragere la sorţi. Pune ştampila de vot în interiorul dreptunghiului unde este trecut Tomoniu Nicolae sau chiar pe nume.

Alegeţi apoi pe buletinul P primarul, apoi pe buletinul CJ partidul. Alegeţi primarul şi partidul  care ştiţi că sunt de acord ca Tismana să devină „staţiune climaterică” şi după obţinerea statutului, să revizuiască taxele locale, să aprobe proiectele de dezvoltare a noii staţiuni şi, unde va fi cazul, cofinanţarea dezvoltătorilor.

 

SCHIMBAREA STATUTULUI ORAŞULUI TISMANA ÎN STAŢIUNE CLIMATERICĂ

Această opţiune a fost precizată ca posibilă în viitor în documentaţia Statutului oraşului Tismana, întocmit de prof. N. Tomoniu, în anul 2004, care preciza că statutul Tismanei interbelice a fost de „staţiune climaterică”, el a fost obţinut  grija societăţii „Dorna Tismana” şi trebuie neapărat recâştigat.

Spre binele localităţii noastre, pentru acces la fondurile europene, a venit timpul împlinirii acestui nou statut, chiar în acest an, prin întocmirea „Fişei staţiunii climaterice Tismana, propusă pentru declarare”, de către d-l  N. Tomoniu, alegându-l consilier pe lista candidaţilor independenţi!

Un candidat independent înseamnă şi colaborarea cu toate partidele politice

 

 

Ce aduce schimbarea în staţiune climaterică:

 

Schimbarea ar fi în interesul nostru, având în vedere că nu putem să accesăm fondurile europene datorită statutului de simplu oraş! Ne trebuie proiecte adecvate, nu mai putem trăi printre pet-uri şi gunoaie aruncate de turişti! Prin proiectele de mediu, staţiunea va constitui perimetre de protecţie ecologică şi sanitară a factorilor naturali care au determinat declararea oraşului ca staţiune climaterică, să nu mai lăsăm copii de la şcoli să strângă pet-urile aruncate, un  mare pericol de îmbolnăvire!

Staţiunea înseamnă modernizarea drumurilor rutiere şi marcarea cu semne de circulaţie; transport spre gara sau autogara Târgu-Jiu; asistent medical permanent şi mijloc de transport pentru urgenţe; puncte de prim ajutor, amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă; apă curentă, canalizare, energie electrică; filială a salvamont; semnalarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare.

 

 

Vilele şi schimbarea în staţiune climaterică:

Schimbarea nu va aduce cheltuieli populaţiei ci doar grija pentru curăţenia exterioară: şanţ curat, gard proaspăt vopsit, locuinţa bine întreţinută. Cheltuieli vor fi (dar vor fi şi beneficii) pentru vile şi pensiuni care vor trebui să investească în amenajări!

Toate spaţiile pentru cazare trebuie să aibă amenajări interioare (sală de conferinţe) şi exterioare obligatorii (camere de supraveghere şi becuri pentru iluminat în parcare) amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber sau plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă, terenuri de joacă pentru copii).

Vilele şi pensiunile sunt obligate să perceapă o taxă între 1-5% (după categ.) persoanelor de peste 18 ani, care şed în staţiune mai mult de 48 de ore.

 

 

B.

Fluturaş format mic prima pagină

Fluturaş format mic verso pagină

 

MULŢUMIRI!

 

PROIECT SUSŢINUT DE:

-          CANDIDAŢII LA FUNCŢIA DE PRIMAR: Budică Nicolae, Buzianu Costel, Chiricescu Vişinel, Slivilescu Marian

-          Partidele politice ale acestora

-          Toate asociaţiile şi fundaţiile din sectorul vieţii civile din Tismana

-          Principalii patroni de societăţi comerciale

-          Principalele instituţii de stat din Tismana

 

Pe lângă acestea,

 

sociaţia  „Dorna Tismana”înfiinţată în anul 2011,  are ca proiect permanent idealul Societăţei „Dorna Tismana” înfiinţată în anul 1908,  pentru ca Tismana să devină staţiune climaterică.

sociaţia  „Dorna Tismana”- 1908, a reuşit ca în perioada interbelică, Tismana să aibă oficial statutul de staţiune climaterică. După război, comuniştii au declarat Tismana, sat ca oricare altul. Ca puşcăriaşi la Târgu-Jiu, Dej, Ceauşescu şi Bodnăraş au lucrat pe Valea Tismanei la amenajările staţiunii climaterice.

 

 

Inapoi pe site-ul http://tismanastatiune.blogspot.com/

 

Pagina „Tismana staţiune

 

---

Cititi ZIARELE de astazi: Clic aici 

Cum va fi vremea: Meteo PADES

Programele posturilor TV: Clic aici

Ultimele rezultate de la Loteria Romana: Clic aici

Calendar azi:

 

---

© Copyright Dorna Tismana

 

Citiţi revista Sămănătorul Tismana