Vom face primul pas spre a deveni staţiune turistică prin votul dat candidatului independent

Tomoniu Nicolae, la alegerile locale din 10 iunie 2012

 

 

PAGINI DIN LEGISLAŢIA NECESARĂ

„Fişei staţiunii turistice Tismana, propusă pentru atestare”

CE VA FI ÎNTOCMITĂ DE prof. TOMONIU NICOLAE

 

           

Ca să nu-şi mai dea cu părerea nea’ Gură Mare că „nu se poate face Tismana staţiune”, zicând asta numai de frică, nu cumva să îi iau locul în Consiliul Local, loc pentru care el s-a înscris într-un partid habar n-având ce caută acolo, dau iar nişte detalii legislative aşa cum am dat şi despre tipurile de staţiuni turistice pentru că unii n-auziseră decât de staţiuni „pentru băi”! Uite că mai sunt şi „pentru soare” pe litoral , „pentru aer” la munte, pentru „Dumnezeu” pe la mânăstiri, pentru „afaceri” prin  vechile târguri şi tot aşa, sunt tot felul de staţiuni care mai de care cu profilul ei!

Mai precizez că şi municipiile pot deveni staţiuni turistice şi chiar capitala poate deveni staţiune turistică! (Zicea asta chiar ex-ministrul Elena Udrea pentru a putea dirija nişte bani spre „staţiunea turistică Bucureşti”! Vedeţi avantajele unei staţiuni? Nu mai ceri bani de la guvern, ceri de la minister…)

Toată treaba privind noul statut, este să te înscrii în punctajul minim pentru atestarea staţiunilor. Cele de interes naţional cer 135 puncte, iar cele de interes local cer 90 puncte.  Ca să vă faceţi o idee, dau câteva localităţi sau zone care nici nu v-ar fi trecut prin cap că pot deveni staţiuni: Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional, prin H.G. nr.848/2009, Parâng-Petroşani, judeţul Hunedoara, prin H.G. nr.1.205/2009, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local, prin H.G. nr.1.204/2009, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, ca staţiune turistică de interes naţional prin  H.G. nr.511/2010, Şuior Baia Sprie, oraşul Baia Sprie, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local, prin  H.G. nr.1.181/2011. Deci se poate şi fără „ape gazoase” cum zic unii care vor să intre în Consiliul Local fără nici cele mai elementare cunoştinţe de geografie.


REGULI PRIVIND ATESTAREA UNEI STATIUNI TURISTICE

 

DE NOTAT CĂ ŞI CENTRELE DE PROMOVARE NATIONALĂ DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICĂ VOR FI ACREDITATE.

Potrivit unui proiect elaborat de specialistii din cadrul Secretaritului pentru turism privind modificarea criterilor care erau prevăzute în HG nr. 867/2006 au fost modificate criterile privind testarea unei statiuni turistice.

Hotararea stabileste normele si criteriile de atestare a statiunilor turistice, in scopul protejarii, conservarii si valorificarii resurselor turistice. Astfel, pentru atestarea unei statiuni turistice trebuie indeplinite obligatoriu criteriile obligatorii si 75% din punctajul maxim acordat pentru criteriile suplimentare, in cazul statiunilor de interes national si 50% pentru statiunile turistice de interes local.

 Atestarea statiunilor turistice se face de catre Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL) la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale si se aproba prin Hotarare a Guvernului.

 Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa transmita MIMMCTPL o cerere-tip si documentatia pentru atestarea statiunii, care sa cuprinda monografia turistica, documentatiile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, avizate si aprobate, fisa statiunii turistice şi studii -documente care să argumenteze atestarea statiunii turistice şi a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.

 In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului, autorităţile locale care administreaza localitati sau părţi de localităţi atestate deja ca statiuni turistice de interes local, respectiv national, au obligatia de a depune fisa statiunii turistice conform modelului 3 respectiv 4.

Nedepunerea fişei statiunii în termenul de 60 de zile va fi sancţionat cu retragerea statutului de statiune turistica a localitatii sau partii de localitate atestata ca statţune turistică.Conform noii reglementări, atestarea statiunilor este conditionata de mai multi factori printre care:

- amplasarea acestora intr-un cadru natural fara poluanti;
- existenta studiilor si a documentelor care atesta prezenta si valoarea factorilor naturali de cura (ape minerale, namol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat) din punct de vedere calitativ si cantitativ;
- constituirea perimetrelor de protectie ecologica, hidrogeologica si sanitara a factorilor naturali de cura;
- drum rutier modernizat si marcat cu semne de circulatie;
- transport in comun intre statiunea turistica si gara sau autogara care o deserveste;
- asistentă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale-naţional;
- punct de prin ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale-local;
- punct farmaceutic;
- amenajarea si iluminarea locurilor de promenada;
- apa curenta, canalizare, energie electrica;
- număr minim de 500 locuri in statiuni turistice naţionale, 100 in statiuni de interese local, în structuri de primire turistică, din care minim 30% să fie clasificate la categoriile de 3-5 stele, cu execpţia campingurilor;
- localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturile de salvare acvatică-salvamar şi posturile de prim ajutor;
- localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană de tip salavamont;
- amenajări şi dotări pentru relaxare în are liber şi plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenandă
- terenuri de joaca pentru copii.
- Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare, tipărit, pe suport electronic sau web site;
- realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zonei.

Criteriile suplimentare de atestare a statiunilor turistice

1. Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiunea turistică 10 p
2. Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10p
3. Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: bancă, schimb valutar,
agenţie de turism 10 p
4. Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totala egală cu minim 40% din numărul locurilor existente în staţiune 30 p
5. Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 20 p
6. Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor minerale terapeutice 20 p
7. Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii construite, săli pentru întreţinere (fitness) 10 p
8. Parc amenajat 5 puncte pt. Fiecare maxim 30 puncte
9. Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă este cazul 5 puncte pt. fiecare maxim 30 puncte
10. Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul 30 p
11. Amenajări şi dotări pentru pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal, etc. ) 15 p
12. Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare 10 puncte pt. Fiecare maxim 50 puncte.
13. Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive , cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar 10 pt. Fiecare maxim 30 puncte
14. Centru national de informare şi promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul 30 p
15. Asigurarea legăturii permanente on-line între structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi centrul de informare şi promovare turistică 20 p
16. Canalizare centralizata 50 p

Punctajul minim pentru atestarea statiunilor de interes national este de 135 puncte, iar cel pentru statiunile de interes local este de 90 puncte.

In scopul unei mai bune informari a turistilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localitatile ori părţi ale acestora, atestate ca statiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate pe drumurile nationale si judetene cu panouri indicatoare, la intrarea in statiunea turistica.
De asemenea, ministerul poate propune retragerea atestarii unei statiuni turistice, in cazul in care statiunea turistica atestata conform legislatiei anterioare nu mai indeplineste criteriile obligatorii de atestare.
Evaluarea se va realiza de reprezentanţii împuterniciţi ai MIMMCTPL.

NOTĂ: MIMMCTPL - Ministerul Turismului si Dezvoltării  a devenit în guvernul BOC - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului – www.mdrt.ro  iar în guvernul Ponta,  Ministerul Turismului si Dezvoltării

Avantajele atestării ca statiune turistică

a) Facilităţi generale:
- includerea în catalogul anual al staţiunilor turistice editat de Ministerul Turismului si Dezvoltării;
- prezentarea pe site-ul oficial al Ministerul Turismului si Dezvoltării
- includerea în toate materialele de promovare editate de Ministerul Turismului si Dezvoltării;
- includerea în harta staţiunilor turistice editată de Ministerul Turismului si Dezvoltării.

b) Facilităţi specifice staţiunilor turistice de interes naţional:
- organizarea de Ministerul Turismului si Dezvoltării de evenimente de promovare şi dezvoltare a turismului, cu precădere târguri, burse, manifestări expoziţionale, în locaţităţile atestate ca staţiuni de interes naţional;
- organizarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării, de cursuri de formare profesională în domeniul turismului pentru personalul din cadrul structurilor de primire turistice din staţiuni turistice de interes naţional;
- finanţarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării a programelor de acreditare a sistemului de management a calităţii pentru administrarea staţiunii turistice de interes naţional;
- finanţarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării a serviciilor în vederea elaborării planurilor de dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional;
- se acordă prioritate în cadrul programelor speciale de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri europene pentru staţiunile turistice de interes naţional.

c) Facilităţi specifice staţiunilor de interes local:
- organizarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării, de cursuri de formare profesională în domeniul turismului pentru personalul din cadrul structurilor de primire turistice din staţiuni turistice de interes local;
- finanţarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării a programelor de acreditare a sistemului de management a calităţii pentru administrarea staţiunii turistice de interes local;
- finanţarea de către Ministerul Turismului si Dezvoltării a serviciilor de elaborare a planurilor de dezvoltare a staţiunilor turistice de interes local.
Deasemeni urmează să fie emise de către MIMMCTPL norme metodologice de acreditare a centelor nationale de informare şi promovare turistică.
La data intrarii in vigoare a acestei hotarari, se abroga Hotararea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.609/13.07.2006.

 

 

 

 

Pagina „Tismana staţiune

 

---

Cititi ZIARELE de astazi: Clic aici 

Cum va fi vremea: Meteo PADES

Programele posturilor TV: Clic aici

Ultimele rezultate de la Loteria Romana: Clic aici

Calendar azi:

 

---

© Copyright Dorna Tismana

 

Citiţi revista Sămănătorul Tismana