CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TISMANA

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie,

activităţi social-culturale, protecţie copii, turism, tineret şi sport

ORAŞUL TISMANA, JUDEŢUL GORJ

 

Tismana – reţeaua stradală

Expunere de motive

 

 

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, protecţie copii, turism, tineret şi sport din cadrul  Consiliului Local al oraşului Tismana, judeţul Gorj,  întrunită în şedinţa din data de 07.04.2006, a avut spre analiză proiectul „Proiect de Hotărâre privind stabilirea denumirii unor segmente de străzi în oraşul Tismana”  şi face următoarele precizări:

- Oraşul Tismana chiar dacă nu întruneşte condiţiile de oraş, fiind consemnat ca atare de Parlamentul României şi intrând  sub jurisdicţia oraşelor, trebuie să se supună normelor legale;

- În condiţiile acestei jurisdicţii oraşul trebuie să-şi organizeze reţeaua uliţelor şi zonelor construibile ca o reţea de străzi şi cartiere chiar dacă numai unele artere au cât de cât un aspect stradal;

- În toate actele financiare, în formularele în care localitatea trebuie consemnată la rubrica „oraşe” trebuie obligatoriu înscrise atât strada, cât şi numărul;

- Dacă funcţionarii fiscului acceptă şi formulare cu rubrici care pot fi lăsate necompletate, actele bancare fiind întocmite în sistem electronic, toate câmpurile trebuie obligatoriu completate;

- Situaţia este identică atunci când se fac tranzacţii pe Internet, deoarece la înscriere ca utilizator de site se completează un formular de identificare ale cărui rubrici de date trebuie să conţină caractere, numere, date calendaristice, coduri numerice unde orice caracter contează mai puţin câmpurile alfanumerice;

- La doi ani de la declararea oraşului (la data de 5 aprilie 2004, conform Monitorului Oficial Nr. 310 din 7.04.2004) cetăţenii, în situaţiile amintite de mai sus,  continuă să-şi consemneze strada  după propria apreciere legată de amplasarea locuinţei proprii;

În aceste condiţii, prezenta expunere de motive vine în întâmpinarea unei necesităţi care a devenit deja stringentă, Proiectul de Hotărâre trebuind adoptat urgent de Consiliul Local Tismana.

Vă prezentăm harta:

                       

---

Proiect de Hotărâre privind

stabilirea denumirii unor segmente de străzi în oraşul Tismana

 

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, protecţie copii, turism, tineret şi sport din cadrul  Consiliului Local al oraşului Tismana, întrunită în şedinţa din data de 07.04.2006, constatând că cetăţenii oraşului îşi completează formularele de la fisc, de la bănci sau pe Internet, cu străzi fictive care riscă să creeze confuzie şi chiar sancţiuni pentru date neconforme cu realitatea, întocmeşte prezentul proiect de Hotărâre.

 

Premizele de bază

 

Art. 1. Denumirile străzilor trebuie date respectând următoarele criterii:

a)     conservarea vechilor denumiri de identificare a uliţelor;

b)     denumirea trebuie să ajute identificarea rapidă a străzii în raport cu centrul civic;

c)     străzile care duc spre sate, păduri, lunci, dealuri a căror denumire deja se identifică geografic vor primi numele de „Cale”, spre exemplu, Calea Pocruii, Calea Ruşeaţă, Calea Ponoavelor;

d)     micile uliţe, mai vechi sau apărute recent, cu posibilitatea de a fi populate sau utilizate în scopuri de agrement sau civile, vor primi numele de „Alee”, spre exemplu, Aleea Digului, Aleea  Izlazului, Aleea Uzinei;

e)     aleile nu pot depăşi un km., străzile nu pot avea o lungime mai mare de doi kilometri, pe când căile pot fi lungite până la ţinta sugerată de denumire;

f)      denumirea completă, oficială, a căilor sau aleilor va fi precedată de cuvântul „strada”, spre exemplu,  strada Aleea Uzinei, strada Calea Pocruii;

Art 2. Pentru a se evita speculaţiile personale (de moment sau în viitor) străzilor nu le pot fi date nume de persoane decât dacă:

- persoana este recunoscută pe plan naţional şi internaţional şi a avut o contribuţie importantă în câştigarea prestigiului Tismanei; de aceleaşi restricţii se ţine seamă şi pentru acordarea denumirii unei străzi cu numele unei personalităţi locale a  unui anumit moment istoric, persoana trebuind nu numai să aibă o contribuţie importantă în câştigarea prestigiului Tismanei, lucru obligatoriu pentru un localnic, dar acest fapt necesitând a fi  consemnat şi în dicţionarele enciclopedice;

- persoana este recunoscută de un consiliu local a cărui medie de vârstă este mai mică cu cel puţin 25 de ani faţă de vârsta persoanei pentru care se doreşte schimbarea denumirii unei străzi;

Art. 3. Schimbările de străzi nu se pot face decât după trecerea a cel puţin 25 de ani, când este posibil ca să existe reconfigurări importante în urbanismul oraşului.

Art. 4. Nu pot fi redenumite mai mult de trei străzi (căi sau alei) dintr-o dată

 

Denumirile străzilor, căilor şi aleilor în oraşul Tismana

 

            Art. 5. Străzile se denumesc pe cartiere principale care sunt respectiv, de la sud către nord, Gară, Ciocârlii, Ungureni, Centrul Civic,  Zăvoaiele Vechi (Mahala) şi Valea Tismanei.

Art. 6. Axul principal al localităţii va rămâne împărţit aşa cum cetăţenii au şi consemnat de altfel, în formularele cerute de diverse instituţii publice:

a)     porţiunea din sud-vest se va numi „Strada Gării” în amintirea CFF Tismana care a constituit principala întreprindere economică a Tismanei timp de peste o jumătate de secol;

b)     porţiunea centrală, vechea vatră a satului Tismana cuprinsă între Calea Târgu-Jiului şi Calea Gornoviţei se va numi „Strada Tismana” ;

c)     porţiunea de şosea la nord de intersecţia Gornoviţa, şoseaua dreaptă inclusiv serpentinele până la Parcarea Mănăstirii, se va numi „Strada Mănăstirii”.

Art. 7. Şoseaua care duce spre Ciocârlii-Vânăta, se va numi Strada Brutăriei până la Aleea Ponoave iar de aici până la podul Sohodolului se va numi „Strada Ciocârlii” cu ramificaţia Aleea Vişa.

Art. 8. Din cartierul Gară pleacă străzile „Calea Târgu-Jiului” şi „Strada Gării” precum şi Aleea Izlazului

Art. 9. Cartierul Ungureni va fi împărţit în două străzi şi o alee:

a)     Strada Ungureni cuprinsă între Strada Gării şi Calea Pocruii;

b)     Strada Aleea Uzinei cuprinzând porţiunea dintre Strada Tismana şi Strada Ungureni cu continuare Aleea Plopi care duce spre dealul Plopi;

c)     Strada Perilor cuprinsă între Aleea Uzinei şi Biserica Ungurenilor.

Art.10. Centrul civic va fi traversat de Strada Tismana, spre vest pleacă Calea Pocruii iar spre est  Strada Brutăriei.

Art. 11. Cartierul Zăvoaielor Vechi va cuprinde:

-  Strada Duiculeşti cuprinsă între Strada Tismana, traversare vechiul zăvoi şi Calea Pocruii;

-        strada Depozitului cuprinsă între Strada Duiculeşti şi Calea Ruşeaţă;

-        aleea Şantieră  cuprinzând porţiunea construită pe vechea cale ferată;

Art. 12. Cartierul Văii Tismanei va cuprinde străzile:

-        Strada George Cosbuc cuprinzând porţiunea dintre parcarea mănăstirii şi Uzina Hidroelectrică Tismana-Nord;

-        Calea Schiturilor care pleacă la nord de Chioşcul lui Coşbuc;

-        Aleea Fântâna Basarabilor care pleacă din curtea mănăstirii. Ea ţine de ansamblul mănăstirii, este amenajată şi administrată de mănăstire având pentru administraţia oraşului doar o valoare istorică nu şi administrativă.  

Art. 13.  

            Din unele din străzile principale ale localităţii Tismana mai pleacă următoarele artere de circulaţie pietonală:

                        - Aleea Sântămăriei care se continuă prin Poiana Sântămăriei cu Calea Gornoviţei

-        Aleea Buna Vestire care trece pe lângă biserica Buna Vestire şi traversează pădurea Şarşori

-        Aleea Digului dintre Aleea Uzinei şi Strada Duiculeşti

Acestea nu intră in categoria străzilor, nu intră în perimetrul construibil, luându-se în evidenţa administraţiei locale doar pentru a fi incluse în planurile de curăţenie şi amenajări floricole

Art. 14. După aprobarea prezentului Proiect de Hotărâre de către Consiliul Local el va fi multiplicat şi distribuit populaţiei pentru eventuale modificări.

Art. 15. Cererile de modificare se vor face în scris pe baza unei note de fundamentare sau expunere de motive semnată de cetăţeni.

Art. 16. Dacă până la  viitoarea şedinţă a Consiliului Local nu vor fi cereri de modificare, proiectul va putea fi folosit pentru demararea procedurilor legale legate de aspectele juridice ale prezentului proiect. 

 

PREŞEDINTE,                                                                     SECRETAR,

 

Prof. Nicolae N Tomoniu                                                   Dr. Nicolae Brânzan

 

 

 

---

Resetare

 

 

Prima pagină

Absolvenţii 1969 Pocruia

Nicu Tomoniu

Scrieri Tomoniu

Serafim Duicu

Info - utile

 

---

Contact Consiliul Local Tismana

 

© Copyright Fundaţia Tismana – 2006