Inapoi

 

Articole privind istoricul și conceptul „Sămănătorul”

Articole despre fondatorii Al. Vlahuță și George Coșbuc

 

 Nicolae N. Tomoniu - „SĂMĂNĂTORUL” (1901-1910) - O revistă gândită de către Vlahuță și Coșbuc pe Valea Tismanei.

 

 

Nicolae N. Tomoniu – Fântâna lui Coșbuc

 

 

Cornel Cârstoiu – Vila Sfetea

 

 

 

 

Mesajul la lansarea sitului www.editura-online.ro

(2008)

 

Lucrările de la editura online „Semănătorul”, revistele online editate de ARP - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU PATRIMONIU conțin subiecte despre cultură, istorie și acțiune românească, viață creștină și analiză socială. În publicațiile ARP veți mai găsi informații privind acțiuni culturale, sociale, inițiative si proiecte, simpozioane si adunări, apariții de cărți și publicații, etc.

 

APELUL NOULUI SEMĂNĂTOR

(Mesajul realizatorului site-ului la 25 martie 2007)

 

(Mesajul președintelui ARP -„Scrisoare de Bunavestire”, 2007, în cadrul drept)

 

 

Asemenea manifestării literare declanșată odată cu apariția revistei "Semănătorul" (1901), condusă de  Al. Vlahuță și G. Coșbuc, constatăm că și astăzi, după un secol, "inimile tânjesc", că e nevoie de "un stindard de înseninare și de înfrățire intelectuală" și că trebuie să se redeștepte "avântul de odinioară în sufletele românești".

 

Este lesne de constatat că :

- Până acum, cu unele excepții din perioada interbelică, luptele literare din secolul XX au fost în general, dăunătoare mișcării literare mai ales că literatura din primii ani de după marea conflagrație mondială din anii 1940-1945, a devenit partizană. Singurul scop al ei devenise impunerea ideilor comuniste, a creării unei mentalități străine, menite să cizeleze „un om nou” într-o societate al cărei model venea din Uniunea Sovietică sub a cărei influență intrasem pentru aproape o jumătate de secol.

- Este imposibil astăzi a discerne care au fost, in timpul regimului totalitar forțele cu adevărat patriotice, care au salvat adevărata cultură a poporului nostru. Risipită prin occident, o parte a intelectualității noastre, cu câțiva cuibăriți acolo la trai bun, a revenit în țară. Majoritatea pentru a pune umărul la renașterea spirituală a țării. Dar au revenit și unii pentru răzbunări de tip "mafiot" și pentru „condamnarea comunismului” ridicând osanale neocomuniștilor ajunși prin sânge și dezinformare la putere după 1989! Nu se condamnă concepte precum comunism sau nazism, ci oamenii care au aplicat acele concepte malefice! Abia când literatura noastră va reveni la normal vom afla adevărații „trădători” ai neamului românesc din aceea perioadă.

- După căderea regimului totalitar comunist,  forțele intelectualității noastre s-au risipit și mai mult, literatura se află astăzi pe o cale greșită, politicul fiind ținta predilectă a ei, în detrimentul culturii, istoriei, a acțiunii specifice  românești, a  vieții creștine și a unei analize sociale pertinente.

- Aidoma semănătoriștilor, simțim azi chiar "o mustrare de cuget" pentru că ne-am înstrăinat de marea viață a poporului, „de marile lui suferințe și aspirații".

- Vedem cu durere că în educația care se face tinerimii, și de către școală și de către scriitori, s-au introdus nepăsarea față de neam și înstrăinarea în simțire; mass-media se ocupă doar de gâlceava politică, posturile de televiziune apărute ca ciupercile după ploaie aparțin unor ciocoi de presă pentru manipularea populației în scopurile lor meschine.

- Rețeaua Internet pe lângă enormele beneficii, permite ca în ziarele centrale on-line să fie inserate comentarii anonime pline de insulte, înjurături și etichetări în care apelativele grosolane abundă. Expresiile publice ale huliganismului de cea mai joasă speță vizează deopotrivă politicienii sau oamenii de afaceri. Intelectualii care mai încearcă să dreagă această duhoare a inculturii crase, sunt puși la colț imediat în tot acest spațiu mizerabil creat de jurnaliști iresponsabili pentru care cenzura e un moft, nu o măsură sanitară.

- În această isterie colectivă mulți se sfiiesc de rostirea cuvintelor patrie, iubire de țară și de popor.

- În mediul ostil creat parcă anume pentru a distruge patrimoniul nostru spiritual clădit în decursul a multor secole de eforturi ale unor personalități vizionare, sintagmele  "adâncă evlavie pentru trecutul glorios" și "iubire entuziastă pentru țară" par puse la coșul de gunoi pentru totdeauna!

 

Este nevoie de o nouă sămânță și de noi semănători care să creeze un câmp roditor, sănătos și propice dezvoltării unei culturi care să  înscrie neamul nostru din nou în rândul popoarelor demne, iar țara noastră, printre țările civilizate ale planetei.

Reculul actual trebuie stopat cu hotărâre până nu ajungem mai rău!

De la aceste sentimente pleacă ideea acestor publicații ale Asociației Române pentru Patrimoniu condusă cu multă sudoare și patriotism de către dl Artur Silvestri, idee la care deja au aderat o seamă de personalități de pe întreg mapamondul dar și asociații și fundații ce-și duc modest traiul în România noastră profundă și tainică.

 

Îi invităm pe toți, să-și spună cuvântul Domniilor Lor, un cuvânt de bună seamă avizat și dătător de speranță pentru viitor!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Prof. Nicolae N. Tomoniu

Editor delegat ARP, manager „Semănătorul”

 

 

 

***

© Copyright FunTis & ARP – 2009

Propuneri si contacte : editura.online@gmail.com

Situl aparține ARP - ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU PATRIMONIU